Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Územně plánovací dokumentace

 

Územní plán Lom byl vydán Zastupitelstvem města Lom dne 29. 6. 2009 usnesením č. C.1. jako opatření obecné povahy č. 1/2009. Usnesením č. 870/26/2014 dne 23.6.2014 schválilo ZM vydání Změny č. 1 Územního plánu Lom formou opatření obecné povahy.

 

Kompletní dokumentace je k nahlédnutí na  a též v úředních hodinách na:

 

MěÚ Lom, nám. Republiky 13, oddělení správy majetku, výstavby, investic, místního hospodářství a ŽP, dveře č. 4, pí Černá Anna, DiS., tel. 476 769 872.

 

MěÚ Litvínov, Vodní 871, OIRR – Úřad územního plánování, kancelář č. 409, ing. arch. Babeta Otcovská tel. 476 767 856 nebo kancelář č. 410, Petr Bryl, tel. 476 767 839.

 

Návrh na pořízení územního plánu

 

Související odkazy: