Obsah

 ZPRÁVY:

 

 


21.3.2017

Vážení přátelé,

Josef Křapka doporučuje zapojení do programu COLOSS. Jako spolek jsme potvrdili organizátorům přispění. Budeme o tom jednat 31/3.

Zprava:

Milé včelařky, milí včelaři,

dnes je první jarní den, na který jsme naplánovali spuštění již IV. ročníku studie COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev. Dovolujeme si Vás pozvat k účasti v projektu i v letošním roce. Dotazník bude dostupný zde do 31. května 2017.

Pro letošní ročník jsme připravili několik novinek:

-          vytvořili jsme webové stránky projektu www.coloss.cz, kde najdete všechny aktuální informace i výsledky z minulých let;

-          zahrnuli jsme nové otázky, které se týkají zateplení úlů, přezimování oddělků, skončení snůšek atd., najdete je na konci dotazníku;

-          v realizačním týmu máme nové spolupracovníky z Katedry geoinformatiky PřF Univerzity Palackého v Olomouci, podílejí se na vyhodnocování dat;

-          ve spolupráci s MVDr. Martinem Kamlerem, který se dlouhodobě zabývá problematikou nosematózy, nabízíme ZDARMA pro účastníky studie vyšetření mrtvolek na nosematózu, avšak vzorky musíte doručit do 10. dubna 2017! Informace jsou zde.

Povědomí o studii se snažíme šířit mezi české včelaře, abychom získali dostatek odpovědí pro kvalitní vyhodnocení výsledků. Již od počátku úzce spolupracujeme s redakcí časopisu Moderní včelař, v čísle 3/2017 bude otištěno první avízo o letošním monitoringu a v čísle 4/2017 bude otištěn celý dotazník, který bude moci čtenář vyplnit „na papíře“ a pak odeslat klasicky poštou. Dohodli jsme se také s vedením Českého svazu včelařů na zveřejnění článku informujícím o projektu v časopise Včelařství, článek vyjde v čísle 4/2017. I v letošním roce spolupracujeme se Státní veterinární správou, které poskytujeme anonymně zpracované výsledky. Věříme, že tato spolupráce pomůže SVS reagovat na změny v českém i světovém včelařství. O výsledky projektu se zajímá i Ministerstvo zemědělství ČR, které nám v letošním roce velmi pomohlo, poskytlo nám detailní avšak stále anonymní informace z centrální databáze včelstev chovaných na území ČR, díky tomuto výpisu z databáze se budeme moci soustředit na přesnější analýzy příčin ztrát včelstev.

Na podzim opět plánujeme seminář, který se bude konat v Olomouci. Letošní účastníci studie, kteří nám poskytnou e-mail, budou mít možnost se na seminář registrovat přednostně. Momentálně domlouváme přednášející a hledáme vhodný termín. Na začátku léta se letošní účastníci dozvědí rámcový program i termín konání.

Přesnost, správnost výsledků a vůbec smysl celého projektu závisí na Vás včelařkách a včelařích, bez Vaší účasti nebudeme mít data k vyhodnocení, prosíme, vyplňte letošní dotazník a pomozte nám zapojit i další včelaře ze svého okolí!

 

Těším se na spolupráci

S pozdravem

Jiří Danihlík

národní koordinátor projektu

www.coloss.cz

monitoring.vcely@gmail.com


 

18.3.2017

Návrh projektu na MV 2017


 

14.3.2017

V příloze nejdete pokyny a přihlášku pro účast v soutěži "Potravina ústeckého kraje". Neváhejte je to nejlepší reklama - placená státem, také jsem se účastnil a vždy to přineslo další zákazníky. Krize obchodu s medem se blíží.

Info

Metodika

Přihlášky