Obsah

Český svaz chovatelů drobného zvířectva

Základní organizace Lom1

 

Popis svazu a jeho činost

 

      Historie chovatelství sahá ještě před rok  1926, kdy byl udělen diplom p.Františku Vodičkovi za úspěchy v chovatelství. Jak se vyvíjel čas, utvořil se v pozdějších letech Český svaz chovatelů drobného zvířectva, který sdružoval veškeré chovatele drobného zvířectva do jednotlivých okresů, což je dodnes.
     V nedávné době ještě čítal okres Most 13 základních organizací plně funkčních s velkým potenciálem chovaného zvířectva. I Lom měl v té době zastoupení v okresním a svazovém orgánu již zesnulým panem Václavem Malým. V současné době udržuje funkčnost okresního výboru svazu chovatelů a kontakt se svazem obětavě pan Alois Mazanec, kterému patří velký dík. V dnešní době mají lidé jiné zájmy, než chovat zvířata a vykonávat zdarma funkce.
     Během uplynutí dalších let začaly být tlaky ze strany chovatelů poštovních holubů o vytvoření samostatného svazu chovatelů poštovních holubů. Nakonec to bylo prosazeno a vznikl samostatný „Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů“ s předsednictvem v Brně. Nejen tím, ale i demolicemi obcí z důvodu těžby uhlí a v dnešní době i nezájmem mládeže o chovatelství, která se věnuje raději počítačům, drogám a jak rychle zbohatnout, se náhle chovatelská základna na okrese Most rozplynula, a tím i zanikly základní organizace v jednotlivých obcích. K dnešnímu dni jsou na okrese Most pouze 2 základní organizace, a to Lom a Jiřetín. Jiřetín si drží základní organizaci pouze členstvím, ale žádnou činnost nevyvíjí. Lom je tudíž jedinou základní organizací na okrese Most, která ještě po chovatelské stránce funguje a je schopná díky podpoře Městského úřadu v Lomu a stálým sponzorům Jaroslav Radoš – Řeznictví, uzenářství, Vinařství Váňa a Včelařství Táborský uspořádat každým rokem svoji výstavu u příležitosti lomské pouti. Této výstavy se zúčastňují chovným materiálem i chovatelé poštovních holubů a někteří jsou registrováni v obou organizacích. Využívají společně chovatelské zařízení, které mají od města Lomu v pronájmu do roku 2026, jako náhradu za dříve vybudovaný chovatelský areál v akci „Z“, na jehož výstavbě se větší měrou sami chovatelé obou dnešních organizací podíleli. Zde je třeba se zmínit o velké zásluze na tomto zařízení dřívějšího předsedy Štefana Ladzsona , který ze zdravotních důvodů se již chovatelství a funkcionaření nemůže nadále věnovat.
     Dříve byly obesílány výstavy v celé České republice chovnými zvířaty našich chovatelů, zvláště králíky. Dnešní systém dopravy již zasílání zvířat neumožňuje a vlastní odvoz se značně prodraží. Velkého úspěchu v republikovém měřítku dosahoval s chovem německého strakáče pan František Marášek.
Dnešní ZO ČSCHDZ čítá 8 kmenových členů a jak jsem se již zmínil je rozšířená pro potřebu výstavy o chovatele poštovních holubů.


 

Druhy chovaných zvířat:


 

     -          Králíci, jak jateční, tak i zakrslá plemena
     -          Drůbež velké i zakrslé druhy, perličky, krůty
     -          Vodní drůbež – husy a kachny
     -          Morčata
     -          Ovce a kozy
     -          Exotické ptactvo a kanáři
     -          Okrasní a poštovní holubi


 

Našim cílem je udržet organizaci a tím nepřerušit dlouhodobou tradici. Získat mládež a rozvíjet v nich lásku ke zvířatům a přírodě. Uvítáme příchod dalších zájemců o chov zvířat z okolních obcí nebo měst, kde chovatelství přestalo fungovat. Rádi bychom rozšířili výstavnictví formou spolupráce s některou organizací v příhraničním Německu. Pokusit se uspořádat pravidelné burzy, podávat rady a informace veřejnosti, vlastnící domácí mazlíčky, pokud bude jejich zájem. Dále chceme udržovat kontakt s chovateli ušlechtilých koček na našem okrese, kteří mají také samostatný svaz a již několikrát svými vzácnými druhy obohatili naši výstavu.
 
Za ZO chovatelů drobného zvířectva Lom 1
Kubač František
Předseda