Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Vítejte na nových oficiálních www stránkách města Lom.

Dovolte, abychom Vám na těchto stránkách představili současnost a minulost našeho města, ale rovněž i plány do budoucna.  Najdete zde informace o historii obce, přírodních a historických pamětihodnostech, ale  i možnostech kulturního a sportovního vyžití. Protože se jedná o oficiální stránky, které spravuje Městský úřad Lom, najdete zde také veškeré kontakty na pracovníky MÚ Lom, důležité vyhlášky a dokumenty města, záznamy jednání zastupitelstva, výběrová řízení a další informace. 

04.08.2020

Omezení silničního provozu 26. - 27. srpna 2020 ul.ČSA Lom

Ve výše uvedených dnech dojde k osazení železničního viaduktu, provoz komunikace bude v těchto dnech uzavřen. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při pohybu v těchto místech. Děkujeme za pochopení.

Detail Aktuality

01.08.2020

Výstraha ČHMÚ

vysoká teplota, nebezpečí požárů (od 1.8.2020 12:00 do 1.8.2020 19:00) + silné bouřky (od 2.8.2020 12:00 do 3.8.2020 02:00)

Detail Aktuality

29.07.2020

Dopravní podnik Mostu a Litvínova a.s. - konec uzavírky Lom

Dopravní podnik s platností od 1. 8. 2020 bude z důvodu dokončení opravy koryta Lomského potoka ukončena uzavírka části ulice ČSA. Vzhledem k tomu bude zrušena objízdná trasa autobusové linky č.13 a obnoven provoz v zastávce Lom, rozcestí Mar.Radčice.

Detail Aktuality

Volby do zastupitelstev krajů 2. - 3. října 2020

 

15. 4. 2020 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu ČR a vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů

CCF_000237.pdf (539.88 kB) 

169.docx (12.63 kB)

16. 7. 2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

CCF_000238.pdf (262.3 kB)

OVK.docx (11.93 kB)

28.7.2020 Informace o vydávání voličských průkazů Informace k VP.docx (13.85 kB)
28.7.2020 Žádost o vydání voličského průkazu žádost o vydání VP.docx (18.66 kB)
4.8.2020 Počet a sídlo volebních okrsků

CCF_000008.pdf (306.3 kB)

okrsky.docx (12.07 kB)

4.8.2020 Jmenování zapisovatelů okrskových  volebních komisí

CCF_000009.pdf (274.32 kB)

zapisovateky+volby.docx (12 kB)

     

KORONAVIRUS

Zde pro Vás budeme zveřejňovat veškeré informace ke koronaviru.

Aktuální podpory a dotace k odstranění následku COVID-19

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Ústí nad Labem - Zákaz pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (úst, nosu) jako je respirátor, rouška, ústenka, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb (od 24. 7. 2020, 7:00 hodin)

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest (od 15. 6. 2020)

Mimořádné opatření – zákaz a omezení hromadných akcí nad 500 osob, s výjimkami, s účinností od 15. 6. 2020 do odvolání

Mimořádné opatření – omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 15. 6. 2020 do odvolání

Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR od 15. 6. 2020

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam členských států Evropské unie nebo jejich částí a dalších států schengenského prostoru nebo jejich částí s nízkým rizikem a se středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19

 

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest (od 26. května 2020)

 

Mimořádné opatření - omezení provozoven a provozů služeb s účinností od  26. 5. 2020

 

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR s účinností od 25. 5. 2020

 

Usnesení Vlády ČR - částka č.90 - o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky

 

Usnesení Vlády ČR - částka č.85 (o kompenzačním bonusu)

Usnesení Vlády ČR - částka č.84 (o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020)

Usnesení Vlády ČR - částka č.83 (spotřební daně; úprava v soc.zabezpečení; o pojistném na veř,zdrav.pojištění)

 

Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů od 11. května 2020

 

Informační systém ISIN – COVID19 Aktuální epidemiologická situace

 

Usnesení Vlády ČR - o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 - částka č.80

Usnesení Vlády ČR - o přijetí krizových opatření - částka č.81

 

Usnesení vlády ČR - cenové moratorium nájemného z bytů;  pozastavení činnosti zařízení sociálních služeb - Částka č.72

 

Prodloužení platnost opatření obecné povahy o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky

 

Usnesení Vlády ČR - cestovní ruch, vzdělávání, spotř.úvěry..  - částka č.69

Usnesení Vlády ČR - přehraniční pohyb; volný pohyb, sportování; otevření obchodů a provozoven; školská opatření, vzdělávání - částka č.70

 

Změna pravidel pro pohyb venku, otevíraní obchodů a provozoven (24. 4. 2020)

 

Mimořádné opatření - Chytrá karanténa 

 

1. vlna uvolňování opatření od 20. 4. 2020

 

Unipetrol  - Informace o hygienických opatřeních k zarážce 2020 + reporty

pravidelně aktualizováno !

 

Usnesení Vlády ČR o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 - Částka 58

Usnesení Vlády ČR - kompenzační bonus, úpravy v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti, úpravy v oblasti zaměstnanosti - Částka 59

Usnesení Vlády ČR - opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 - částka č.65

 

Mimořádná opatření - usnesení Vlády ČR z 6. 4. 2020

Mimořádné opatření - maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách (které mohou být otevřeny a za jakých podmínek)

Mimořádné opatření - pohyb osob na území ČR (využívání sportovišť)

Ukončení mimořádného opatření ve vztahu ke kontaktním místům Czech POINT 

Zrušení mimořádného opatření (zákazu prodeje ochranných pomlcek PPF3

 

Usnesení vlády ČR (ze dne 6. dubna 2020) o přijetí krizového opatření - Částka 56

 

Prodlužení platnosti opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky do 24. dubna 2020

 

Usnesení Vlády ČR - přijetí krizového opatření - Částka 51

 

Mimořádné opatření Vlády ČR platné od 27. 3. 2020 (výjimky z uzavření obchodů)

 

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků

 

MPSV připravilo Pracovněprávní desatero boje s koronavirem

– srozumitelný návod na řešení všech situací, které mohou nastat během současných mimořádných opatření.

 

POZOR změna času vymezeného k nakupování výhradně pro seniory (od 20.3.2020)

(Sbírka zákonů Částka 42)

 

ÚPRAVA PROVOZNÍCH HODIN  -  Pošta Partner  a  Městský úřad Lom

 

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zákaz pohybu bez roušky, vyhrazení doby nákupu pro seniory ...) s platností od 19. 3. 2020  0:00 hodin

 

Doprava Ústeckého kraje - Informace cestujícím autobusových a vlakových linek

 

V Lomu vycházejte ven jen s rouškou!

 

Informace pro zaměstnané zákonné zástupce z oblasti ORP Litvínov

 

COVID-19: preventivní opatření ve skupině Unipetrol 
Stav k 16. březnu 2020

Praktický průvodce co dělat, když mám/nemám příznaky koronaviru.

 

Bez obličejové roušky nebudete v Lomu na poštovních pobočkách obslouženi!

 

Doporučení seniorům nad 70 let

 

Opatření České pošty s ohledem na mimořádnou situaci v ČR

 

Doporučení pro návštěvy obyvatel pensionu pro seniory

 

Infolinky zdravotních pojišťoven a Krajské hygienické stanice

 

Pokyn pro matriční úřady - Sňatečné obřady po dobu trvání zákazu volného pohybu nelze konat

 

Pokyn pro obce k dopadům usnesení vlády č. 215 ze dne 16. 3. 2020, o přijetí krizového opatření spočívajícího v zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných

 

Omezení volného pohybu osob  (co se smí, co se zakazuje)

 

Vláda ČR vyhlásila karanténu celé ČR (od 16. 3.  0:00 hodin)

Usnesení vlády ČR č. 215, o přijetí krizového opatření

Opatření obecné povahy - Vláda ČR dočasně zavádí ochranu vnitřních hranic ČR

Změna opatření k ochraně hranic ČR (k 16.3.2020)

 

Finanční správa reaguje na aktuální situaci (provoz Finančních úřadů)

 

DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ  -  budova Městského úřadu Lom  od 16. 3. 2020  UZAVŘENA

 

Upozornění - Pošta Partner Lom

 

Usnesení  vlády ČR o uzavření všech obchodů kromě prodeje potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších

 

Informace o realizaci opatření Policie ČR na hraničních přechodech v působnosti ORP Litvínov:

 

iNFORMACE PRO OBČANY A VEŘEJNOST - chod MÚ, knihovny a  Pošty Partner

 

Tisková zpráva  z mimořádného jednání Rady města Lom konané dne 10. 03. 2020

 

Sbírka zákonů částka 30 - Vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU

Leták - Co znamená nouzový stav

 

Sbírka zákonů částka 31 - Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR

Sbírka zákonů částka 34 - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

Sbírka zákonů částka 35 - o přijetí krizového opatření

Sbírka zákonů částka 37 - o přijetí krizového opatření

 

Ministerstvo vnitra ČR - Mimořádné opatření znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR

Příloha č.1 - místa určená k překračování hranic ČR

Příloha č.2 - seznam - hraniční obce se státem

 

Unipetrol - COVID-19: preventivní opatření ve skupině Unipetrol

 

Doprava Ústeckého kraje - Informace o redukci spojů

Doprava Ústeckého kraje - provoz autobusových spojů - prázdninový provoz - linky s redukcí

 

Tiskopis žádosti o ošetřovné získají rodiče i on-line     (tiskopis)

 

Informace k onemocnění virem COVID-19 (koronavir)

Letáček koronavirus

Leták koronavirus

Leták koronavirus (vícejazyčný)

Pro cestující z rizikové oblasti

Jak si správně mýt ruce

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR (video Co byste měli vědět o koronaviru + další informace)

Aktuální výskyt COVID-19 v ČR - graf

Infolinky zdravotních pojišťoven

Státní zdravotní ústav - kontakty na hygienické stanice a zdravotní ústavy

Krajská hygienická stanice Ústí nad Labem

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí - Koronavirus a pracovněprávní souvislosti

 

 

 

KONTAKT

Adresa úřadu   

nám.Republiky 13 
435 11  Lom

Kontakty

Tel.: 476 769 860
fax:  476 745 126
podatelna@mesto-lom.cz
Datová schránka:  47nbcyq

IČ 00266035

DIČ CZ00266035
 
Úřední hodiny   

Pondělí: 8:00-12:00   13:00-17:00
Úterý: 8:00-12:00   13:00-14:00
Středa: 8:00-12:00   13:00-17:00
Čtvrtek: 8:00-12:00   13:00-14:00
Pátek: 8:00-12:00   13:00-14:00

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů - DPO

Tel.: 476769866

email: poverenec.gdpr@mesto-lom.cz

Lomská radnice

llomska radnice

Příměstský tábor 2020

tábor

upozornění

Knihovna

provozní doba

Uzavírka ČSA

konec uzavírky

Novinky a aktuality z našeho webu,
stačí si stáhnout mobilní aplikaci.
×
Více informací