Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

 

      Stáří je nevyčerpatelný pramen vědomostí, životních zkušeností, duševní krásy, lásky, něhy a pochopení. Je neoddělitelnou součástí identity našeho národa."

 
   „ Náš domov si klade za svůj cíl tento pramen co nejlépe chránit a pečovat o
něj. Při realizaci neopomíjejme psychosociální a duchovní aspekt, hlavně kvalitu mezilidských vtahů, vztah člověka k člověku, k lidské bytosti, který je naplněn každodenní laskavou pozorností, důvěrou, svobodou, uznáním, respektováním přání i připomínek, přívětivostí, ohleduplností, skutečného naslouchání, starostlivostí a láskou. Jen v prostředí, kde pracují lidé se srdcem na pravém místě lze vytvořit kvalitní domov bez ohledu na věk, tělesné či duševní odlišnosti. „
         
                                                                          Marie Banárová
 
 

Informace o penzionech pro seniory

 

Vážení občané, dovolujeme si touto cestou Vás informovat o Penzionech pro seniory (dále jen PPS), které provozuje Města Lom.
PPS jsou domy zvláštního určení - domy s pečovatelskou službou. Pokoje nebo byty v PPS jsou určeny pro ubytování občanů zejména těch, kteří jsou orientováni osobou, časem, místem a prostorem a jsou schopni chůze, občanů žijících osaměle, příjemců pečovatelské služby, občanů, kteří jsou v základních životních úkonech soběstační, ale pro zajištění některých potřeb potřebují z důvodu věku nebo zdravotního stavu pomoc nebo péči jiné osoby. V PPS se jim poskytuje ubytování a na základě samostatné smlouvy také pečovatelská služba. Ubytování v PPS není určeno pro občany, trvale upoutané na lůžko, osoby postižené různými psychózami nebo alkoholiky či jiné občany, u nichž je předpoklad (dle vyjádření lékaře), že by svým chováním narušovali soužití ostatních občanů v PPS.
V PPS se soustavně vytváří podmínky pro zajištění a zachování soukromí klientů. Respektují se individuální zvláštnosti seniorského věku. Zaměstnanci PPS svůj přístup podřizují zásadě, že potřeby klienta jsou prvořadé. Je zde dodržována zásada mlčenlivosti, morálního a citlivého přístupu ke klientům .
 

Město Lom provozuje tři budovy PPS. Ve všech budovách platí stejné vnitřní předpisy.

Při přijímání občanů se postupuje dle Radou města Lomu schválených pravidel.

 

Více informací lze získat telefonicky na č. 476 769 864 u paní Čevonové, úřednice odboru VaVV.
 
 
 
Adresy Penzionů pro seniory :
 

Penzion pro seniory Lom

Penzion pro seniory  Loučná

Penzion pro seniory Loučná
Československé armády 487/16

Novostavby 124

Novostavby 123

435 11 Lom

435 11 Lom - Loučná

435 11 Lom - Loučná

Telefon : 704 070 842 

Telefon : 704 070 836