Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Lom
MěstoLom

Úřední hodiny

PO: 08:00-12:00 / 13:00-17:00
ÚT: 08:00-12:00 / 13:00-14:00
ST: 08:00-12:00 / 13:00-17:00
ČT: 08:00-12:00 / 13:00-14:00
PÁ:  pouze po domluvě

Zvláštní příjemce důchodu

Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění

Základní informace k životní situaci

Městský úřad rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění a následně dohlíží, jak jím ustanovený zvláštní příjemce plní stanovené povinnosti. Neplní-li zvláštní příjemce své povinnosti, rozhodne městský úřad o ustanovení jiného příjemce nebo rozhodnutí zruší.

Městský úřad rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce zruší také v případě, že odpadly důvody, pro které byl zvláštní příjemce ustanoven.

Městský úřad je v tomto případě orgánem sociálního zabezpečení, který zpracovává pro Českou správu sociálního zabezpečení podkladové rozhodnutí v případě, že oprávněná osoba není schopna dávku důchodového pojištění přijímat a je tedy nutné ustanovit jinou osobu, která bude za oprávněného důchod přijímat a hospodařit s ním v souladu s pokyny oprávněného, v jeho zájmu a v zájmu osob, které je oprávněný povinen vyživovat.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

(podat žádost apod.)

Oprávněný příjemce dávky důchodového pojištění, jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo navrhovaný zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění.

Podmínky, postup a zahájení pro řešení životní situace

Zvláštním příjemcem dávky důchodového pojištění je:

a) občan určený rozhodnutím městského úřadu

b) občan, kterému byl sirotčí důchod vyplácen do dne nabytí způsobilosti dítěte k právním úkonům, a to od tohoto dne.

(Občan uvedený v písmenu b) nebo oprávněný může kdykoliv po nabytí způsobilosti k právním úkonům požádat plátce dávky důchodového pojištění, aby dávka byla již vyplácena do rukou oprávněného, neučiní-li tak, vyplácí se dávka i nadále dosavadnímu příjemci.)

Městský úřad na žádost ustanoví zvláštního příjemce s jeho souhlasem v případě, kdy by se výplatou dávky dosavadnímu příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit, nebo kdyby tím byly  poškozovány zájmy osob, které je důchodce povinen vyživovat, anebo nemůže-li oprávněný případně jeho zákonný zástupce, výplatu přijímat. Souhlas oprávněného případně jeho zákonného zástupce, s ustanovením zvláštního příjemce se vyžaduje jen v případě, že oprávněný, případně jeho zákonný zástupce, nemůže výplatu důchodu přijímat, to neplatí, pokud oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemůže podat vyjádření k ustanovení zvláštního příjemce.

Zákonný zástupce a zvláštní příjemce jsou povinni dávku použít pouze ve prospěch oprávněného a osob, které je oprávněný povinen vyživovat. Zvláštní příjemce stanovený oprávněnému, který nemůže výplatu důchodu přijímat, používá dávku podle pokynů oprávněného. Zvláštní příjemce je povinen na žádost oprávněného nebo obecního úřadu, který jej ustanovil, podat písemné vyúčtování dávky, která mu byla vyplacena, a to do 1 měsíce.

Městský úřad rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce zruší, pokud odpadly důvody, pro které byl zvláštní příjemce ustanoven nebo zjistí-li, že zvláštní příjemce neplní povinnosti jemu svěřené. Městský úřad dohlíží, jak jím ustanovený zvláštní příjemce plní stanovené povinnosti.

Oprávněný nebo navrhovaný zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění  podá žádost, jejíž součástí je i vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu oprávněného, na městském úřadě, odboru vnitřních věcí, sociálních věcí, školství, kultury a zdravotnictví kancelář č. 14, I. patro budovy MěÚ. Dnem podání žádosti na předepsaném tiskopise je zahájeno správní řízení (žádost se podává podle místa trvalého pobytu žadatele).  Po doložení potřebných dokladů je vydáno rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce. Jakmile je rozhodnutí pravomocné, je  zasláno přímo plátci důchodu, který zajistí výplatu dávky k rukám zvláštního příjemce (do 3 měsíců).

Doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz oprávněného příjemce důchodu (zákonného zástupce, opatrovníka) a navrhovaného zvláštního příjemce.

Tiskopisy potřebné pro podání žádosti

Žádosti jsou k vyzvednutí v I. patře budovy MěÚ, odboru vnitřních věcí, sociálních věcí, kultury a zdravotnictví kancelář č. 14 u Blanky Čevonové nebo jsou k dispozici ke stažení na konci tohoto dokumentu.

Lhůta pro vyřízen

Žádost bude vyřízena nejpozději do 30-ti dnů.

Účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníkem řízení je oprávněný příjemce důchodu a navrhovaný zvláštní příjemce. Pravomocné rozhodnutí je zasláno plátci důchodu (České správě sociálního zabezpečení, Vojenskému úřadu sociálního zabezpečení), který změní zasílání výplatu důchodu zvláštnímu příjemci (do 3 měsíců).

Přílohy k žádosti

Součástí tiskopisu žádosti je i vyjádření ošetřujícího lékaře ke zdravotnímu stavu oprávněného příjemce důchodu (pouze v případě, že není schopen dát souhlas dle § 118, odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.) a výslovný souhlas oprávněného.

Další informace

Důchody se vyplácejí v hotovosti. Na základě žádosti příjemce důchodu se důchod poukazuje na účet příjemce u banky.

Formulář žádosti o výplatu důchodu na účet u banky je k dispozici na okresních správách sociálního zabezpečení nebo ke stažení na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení. http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/duchodove-pojisteni.htm

Žádost zvláštní příjemce(PDF)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3 4

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mohlo by Vás zajímat


nahoru