Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Sdružení českých spotřebitelů 

Zákon o ochraně spotřebitele ve svém úvodním ustanovení konstatuje, že prodávající se nesmí při prodeji výrobků a poskytování služeb chovat v rozporu s dobrými mravy; zejména nesmí žádným způsobem spotřebitele diskriminovat. Je dobře, že české právo takovou klauzuli obsahuje. Pro dohadování se s některými prodejci nebo poskytovateli služeb nám však pro svoji obecnost obvykle nepomůže, potřebujeme konkrétnější argumenty. 

Mnozí spotřebitelé při řešení svých problémů s prodejcem či dodavatelem služby cítí, že právo je na jejich straně, ale chybí jim věcná argumentace. Existuje více možností, kde získat radu a podporu pro řešení svého spotřebitelského sporu.

Vyřizování stížností a reklamací

Aktivita spočívá v propagaci www.konzument.cz. Úkolem je rozšířit vědomí o internetových stránkách a zajistit propagaci těchto stránek s důrazem na službu vyřizování stížností a reklamací. Cílem je poskytnout spotřebitelům, kteří nemají přístup na internet možnost využít poradenských služeb při vyřizování stížností a reklamací on-line systému požívaného na a internetových stránkách. Občané mohou tyto služby využív v rámci zřízených regionálních kontaktních míst v příslušném kraji. Na těchto místech si mohou vyplnit formulář pro stížnosti.

Podání stížnosti ELEKTRONICKY

Po podání stížnosti obdržíte E-mailem potvrzení převzetí Vaší žádosti o radu a identifikační číslo Vašeho případu. Následně Vám bude oznámeno, kdo konkrétně odborné stanovisko či doporučení pro další postup připravuje. O stavu vyřizování Vašeho případu se můžete informovat ve složce "Vyřizování případu", po zadání Vašeho identifikačního čísla.

Rovněž můžete nahlédnout do Archivu případů, kde naleznete dle vašeho zadání nejrůznější možné případy a doporučení k jejich řešení.