Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Klub důchodců Lom - Loučná

Dne 05. 01. 1971 byl založen Klub důchodců Lom – Loučná pod vedením
pana Macháčka. Výbor měl 8 členů. Roční příspěvek na každého členy byl
stanoven na výši 24 Kč. Celkem v té době měl klub 23 členů. Začínalo se 1. 
plesem dne 13. 2. 1971, který se konal na sále restaurace Nový výčep
v Lomu. V tomto roce se také konaly oslavy MDŽ, první zájezdy a to do
Mariánských Lázní, Karlových Varů a Prahy, kde proběhla prohlídka hradu.
V tomto roce se v prosinci uskutečnila Mikulášská zábava a to
v odpoledních hodinách pro děti a večer pak s hudbou pro seniory a jejich
rodiny.

V současné době má Klub důchodců Lom – Loučná 119 členů, výbor je
sedmičlenný a příspěvek činí 20 Kč ročně. Na činnost přispívá finančními
prostředky Město Lom a další sponzoři mezi, které v letošním roce patří a.s.
Litvínovská uhelná. Z příspěvků členové pořádají velmi pěkné a zajímavé
zájezdy, pořádají oslavy např. Den matek, Den seniorů a zúčastňují se
pravidelně Sportovních her pro seniory. Někdy se členové klubu umístí i na
prvních třech stupíncích, někdy se jen zúčastní.

Klub důchodců Lom – Loučná patří do Regionálního svazu Most, se kterým
má dobrou spolupráci. RS Most např. zajišťuje letní rekreace, návštěvy
divadla v Mostě. Členové regionálního svazu navštěvují pravidelně např.
výroční schůzi klubu, kde naslouchají vzneseným požadavkům

Klub důchodců celých 40 let vede vzorně kroniku o veškerém dění klubu,
doplněnou fotografiemi pro zasmání i pro vzpomínky. V dnešní vyspělé
době členové klubu vytváří vzpomínkové záznamy na CD s tím, že každý
člen má možnost mít tyto informace pro svoji potřebu.

V letošním roce Město Lom předalo k užívání pěknou klubovnu, která byla
utvořena ze sklepních prostor domu čp. 123. Zde se členové klubu
pravidelně setkávají a to každou středu. Součástí klubovny je i vybavená
kuchyňka pro přípravu občerstvení, sociální zařízení. Na vybavení klubovny
přispěl sponzor a.s. Severočeské doly Chomutov.