Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Klub důchodců Lom

Klub důchodců Lom byl založen v roce 1975. Zakladatelem byli hlavně horníci a 
zaměstnanci dolu Kohinoor 2, který byl jedním z patronů. Druhý patron a 
sponzor byl tehdejší Městský národní výbor Lom, který zařídil a bezplatně
pronajal klubovnu s veškerým vybavením. Zakládajících bylo tehdy 20 členů,
kteří se později rozšířili na 54 členů.

Po ukončení těžby na dole Kohinoor 2 sponzor odpadl. V součastné době je
sponzorem pouze Město Lom, které i nadále bezplatně pronajímá vybavenou
klubovnu. Při větších akcích je možnost bezplatného využití sálu Kulturního
domu Lom.

Ze zakládajících členů zůstaly pouze dvě členky. Členská základna se každoročně
obměňuje mladšími členy. V roce 2008 byl zvolen výbor v počtu 5 členů výboru
a 4 členů, jako desítkářů. V součastné době má klub cca 100 členů. Výbor se
schází pravidelně každý měsíc, kde připravují jednotlivé akce, např. výlety,
setkání jubilantů, výroční schůzi, vánoční besídku atd.

Klub důchodců Lom je členem Regionálního svazu důchodců Most, se kterým
má dobrou spolupráci. Zajišťuje jim týdenní letní rekreace a pravidelně se
zúčastňují sportovních her seniorů, které pořádá RSD Most.

Při klubu důchodců pracuje kroužek turistek, které týdně chodí nebo jezdí na
výlety.

Klub důchodců si vede kroniku, kde jsou zaznamenány pro budoucnost veškeré
akce.