Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Vyhlášky, pravidla, řády a nařízení

 

 

 

Sbírka právních předpisů ÚSC a některých správních úřadů -       Vyhledávání       (zadat:  "Město Lom" a "Ústecký kraj")

 

Obecně závazné vyhlášky

  

Obecně závazná vyhláška č.1/2016 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů

Obecně závazná vyhláška č.1/2018, kterou se zrušuje OZV č.4/2010 o užívání plakátovacích ploch v majetku města
Obecně závazná vyhláška č.1/2019, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Obecně závazná vyhláška č.2/2019, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č.4/2019, o místním poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška č.1/2020, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
Obecně závazná vyhláška č.2/2020, kterou se stanoví systém komunitního kompostování na území města Lom

Obecně závazná vyhláška č.1/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství (1.97 MB)

Obecně závazná vyhláška č.2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (2.2 MB)

Obecně závazná vyhláška č.1/2022, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochraně veřejné zeleně a zlepšení vzhledu města (203 kB)
Obecně závazná vyhláška č.2/2022, o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích (214.37 kB)
Obecně závazná vyhláška č.3/2022 o regulaci hlučných činností a o stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována (296.04 kB)
Obecně závazná vyhláška č.4/2022, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (243.01 kB)
Obecně závazná vyhláška č.5/2022, Požární řád (248.17 kB)
Obecně závazná vyhláška č.6/2022, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města Lom (170.04 kB)

 

Pravidla            

 

Pravidla pro pronajímání nebytových prostor
Pravidla pro uzavírání nájemních smluv na byty ve vlastnictví města Lom
Pravidla pro užívání symbolů města Lomu
Pravidla pro přijímání a vyřizování petic, stížností, ostatních podání a podnětů
Podmínky pro pronájem a výpůjčky pozemků ve vlastnictví Města Lom
Pravidla pro přijímání seniorů do domů v majetku města Lomu určených k bydlení nebo ubytování (244.7 kB)

 

Řády

 

Organizační řád městského úřadu

Organizační struktura

Jednací řád komisí Rady města Lom
Jednací řád Rady města Lom
Kontrolní řád výborů Zastupitelstva města Lom
Jednací řád Zastupitelstva města Lom
Provozní a ubytovací řád domů v majetku města Lomu určených k bydlení nebo ubytování seniorů (308.44 kB)

 

Nařízení

 

Nařízení obce č.1/2015 tržní řád, kterým se zakazuje pochůzkový a podomní prodej
Nařízení města Lomu č. 1/2022, kterým se stanovují maximální ceny za služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užívání, hrobového místa (441.59 kB)

 

Směrnice

 

Směrnice o poskytování informací (421.45 kB)