Obsah

Vedení města


 

Vladimír Urban - starosta města

 

telefon     e-mail

476 769 861

starosta@mesto-lom.cz

 

Působnost:

  • stojí v čele úřadu
  • zastupuje město navenek
  • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města
  • odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok
  • rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti města svěřených mu radou města
  • připravuje, svolává a řídí jednání rady města
  • ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu města
  • plní další úkoly stanovené zákonem a zvláštními zákony