Obsah

Komise Rady města Lom

 

Jednací řád komisí Rady města Lom

 


 
Komise sociální, kulturní, školská, zdravotní záležitosti, bezpečnost a prevence kriminality

 

Předseda komise :  Ing. Jindřich Belinger

Místopředseda komise :  Kateřina Schmiederová

 

Členové komise : 

Ing. Anita Akulenková

Zdeňka Vestfálová

Kateřina Růtová

Alena Bečvářová

Petra Kladivová

Marek Bruha

Jana Bendová

 

Tajemnice komise :

Blanka Čevonová – úřednice odboru vnitřních věcí, sociálních věcí, kultury a zdravotnictví

 


 

Komise pro pro investice, majetek, bytové a nebytové hospodářství, životní prostředí, vodohospodářství a dopravu

 

Předseda komise :  Ing. Václav Hába

Místopředseda : Olga Vlčková

 

Členové komise :

Karel Listopad 

Ing. Jaroslav Pjecha

Bc. Radek Zahradník

Ing. Libor Žemlička

Jaroslav Dlesk

Eva Emingerová

Karel Petr

 

 

Tajemnice komise : 

Helena Solnařová, referent oddělení majetku, výstavby, investic, místního hospodářství a ŽP