Obsah

Komise Rady města Lom

 

Jednací řád komisí Rady města Jednací řád komisí Rady města Lom

 


 
Komise sociální, kulturní, školská, pro zdravotní záležitosti, bezpečnost a a prevenci kriminality

 

Předseda komise :  Kateřina Michálková

Místopředseda komise :  Jana Sýkorová

 

Členové komise : 

Miloslav Pařík

Václav Doležel,

Jaroslava Čarnogurská

Jana Bendová

Martin Bureš

Martin Hejsek

Daniel Běhounek

Martina Hrušková

Přemysl Škarka

 

Tajemnice komise :

Blanka Čevonová – úřednice odboru vnitřních věcí, sociálních věcí, kultury a zdravotnictví

 


 

Komise pro majetek, bytové a nebytové hospodářství, životní prostředí, vodohospodářství a dopravu

 

Předseda komise :  Ing. Zbyněk Vodák

Místopředseda : Ing. Jaroslav Henzl

 

Členové komise :

Miroslav Třetina

Jiří jedlička

Miroslav Zeman

Jaroslav Průša

Bc. Ivana Mašková, DiS.

Štefánia Vaňová

Vladimír Urban

Jaroslav Pjecha

Jaroslava Hanzlíková

 

Tajemnice komise :

Eliška Suchopárová – vedoucí oddělení správy majetku, výstavby, investic, místního hospodářství a ŽP