Obsah

Vedení města


 

Pavel Barák - 1.místostarosta města

Ing Roman Lafek - 2.místostarosta města

 

telefon   (podatelna)  e-mail

476 769 860

podatelna@mesto-lom.cz

 

Působnost:

  • zastupuje starostku města v době její nepřítomnosti
  • plní úkoly uložené mu zastupitelstvem a radou města
  • ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu města