Obsah

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat

 • ústně – v kanceláři Městského úřadu Lom
 • písemně – osobně v kanceláři Městského úřadu Lom nebo poštou na adresu:
  Městský úřad Lom
  nám.Republiky 13
  435 11 Lom
 • e-mailem:  podatelna@mesto-lom.cz
 • elektronickým podáním: e-podatelna
 • telefonicky na tel. čísle: 476 769 864 

úřední hodiny kanceláře Městského úřadu Lom
pondělí, středa         7.00 - 12.00 13.00 - 17.00  
úterý, čtvrtek, pátek   7.00 - 12.00   13.00 - 17.00