Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Město Lom

2.

Důvod a způsob založení

Město Lom vzniklo podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Státní správa a samospráva
Zastupitelstvo města Lom -  21 členů

Bc. Kateřina Schwarzová - starostka

Pavel Barák  - 1. místostarosta

Ing. Roman Lafek - 2. místostarosta

 

4.

Kontaktní spojení

Městský úřad Lom
náměstí Republiky 13
435 11 Lom

Telefon:      

Kancelář starosty:

 

476 745 128

476 769 861

 

 

 

 

Kancelář: 476 769 860    
Fax: 476 745 126    
E-mail: podatelna@mesto-lom.cz
Internet. stránky: www.mesto-lom.cz
Datová schránka: 47nbcyq

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Městský úřad Lom
náměstí Republiky 13
435 11 Lom

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městský úřad Lom
náměstí Republiky 13

435 11 Lom

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00  
Úterý 8.00 - 12.00 13.00 - 14.00  
Středa 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00  
Čtvrtek 8.00 - 12.00 13.00 - 14.00  
Pátek 8.00 - 12.00 13.00 - 14.00  

4.4.

Telefonní čísla

Kancelář
Tel:  476 769 860
 Fax: 476 745 126
Kancelář starostky

Tel:

 

476 745 128

476 769 861

   
e-mail: podatelna@mesto-lom.cz

4.5.

Čísla faxu

Fax: 476 745 126

4.6.

Adresa internetové stránky

www.mesto-lom.cz

4.7.

Adresa e-podatelny

podatelna@mesto-lom.cz

4.8.

Další elektronické adresy

 

5.

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s.
číslo účtu/kód banky: 1041418379/0800

6.

00266035

7.

DIČ

CZ00266035

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.

Rozpočet

 

Rozpočet na rok 2021 

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2018

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2014

Rozpočet na rok 2013

Rozpočet na rok 2012

Rozpočet na rok 2011

Rozpočet na rok 2010

 

  8.3  Rozpočtová opatření

Rozpočtová opatření 2017

Rozpočtová opatření 2018

Rozpočtová opatření 2019

Rozpočtová opatření 2020 

Rozpočtová opatření 2021

  8.4  Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled města Lom 2016-2019

Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2020-2023

 

  8.5  Závěrečný účet

Závěrečný účet za rok 2016

Příloha č.1

Příloha č.2

Závěrečný účet za rok 2017

Příloha č.1

Příloha č.2

Závěrečný účet za rok 2018

Příloha č.1

Příloha č.2

Závěrečný účet za rok 2019

Příloha č.1

Příloha č.2

Závěrečný účet za rok 2020 (137.99 kB)

Příloha č.1 (1.12 MB)

Příloha č.2 (418.62 kB)

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Městského úřadu Lom

Formuláře ke stažení    

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Městského úřadu Lom nebo  

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Město Lom vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.       

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Městský úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy      

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou městem Lom poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2010
Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva za rok 2008
Výroční zpráva za rok 2007
Výroční zpráva za rok 2006