Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

1. PLATBY MÍSTNÍCH POPLATKŮ   

2. PLATBY ZA PRONÁJEM POZEMKŮ   

 

 


 1. PLATBY MÍSTNÍCH POPLATKŮ   

PLACENÍ POPLATKU V POKLADNĚ :

PONDĚLÍ  a  STŘEDA     8:00 - 12:00  a   13:00 - 17:00

- u dveří MÚ je instalován zvonek, případně volejte na tel 476 769 870 (pokladna)

 

  1. Veškeré poplatky lze uhradit v pokladně Městského úřadu Lom, kanc.č.3 přízemí (Každý poslední pracovní den v měsíci je pokladna otevřena pouze do 11:30 hodin - z důvodu měsíční dokladové uzávěrky)
  2. Složenky na místní poplatky se nerozesílají, lze zaslat na požádání:

 

pes, odpady, veř.prostranství        baxova@mesto-lom.cz 476 769 870

 

  3. Platby převodem z účtu

 

č.účtu (Česká spořitelna pob.Litvínov):       1041418379 / 0800


 

Místní poplatek ze psů

 

splatnost poplatku je 31.března daného roku

variabilní symbol -  1341

specifický symbol - č. ident.známky psa    (případné info na tel.č. 476769870; baxova@mesto-lom.cz)

konst.symbol - 0308

 

základní sazba -        250,- Kč (každý další pes + 375,-) 

držitel od 65 let -       75,- Kč (každý další  pes + 110,-)

poživatel důchodu -  75,- Kč (každý další pes + 110,-)

 

osvobozeni jsou držitelé ZTP, ZTP/P   

u psa převzatého z útulku - roční osvobození od poplatku

 

Formulář přiznání k poplatku ze psa (word) ;   v PDF

formulář odhlášení

Vyhlášky 

 


 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

 

var.symbol -  1343

konst.symbol -  0308

formulář ohlášení záboru VP    ;  v PDF

Vyhlášky 

 


 

Místní poplatek - odpad 

 

splatnost - 31.března daného roku                ZNÁMKY  na odp.nádoby v r.2021 vydávány nebudou !

variabilní symbol -  1340     

specifický symbol -  XXYYYZZ       (viz. níže, případně info na tel.č. 476769870, baxova@mesto-lom.cz)

konst.symbol -  0308

 

základní sazba -     505,- Kč / osoba / rok 

sazba ze staveb určených k individuální rekreaci (zahradkáři)  253,- Kč/rok

osvobozeni dárci krve (nad 40 odběrů) 

osvobozeni poplatníci pobývající více než 12 po sobě jdoucích měsíců mimo území ČR

osvobozeni poplatníci pobývající více než 12 po sobě jdoucích měsíců ve věznici (vazbě)

Vyhlášky 

 

XX = poslední dvojčíslí roku za který hradíte poplatek

YYY=číslo popisné domu (ve kterém máte trvalý pobyt)

ZZ=číselný kód ulice

(Příklad: rok 2021; adresa nám.Republiky č.p. 13 -   specif.symbol = 21133  )

  

Č Í S L O V Á N Í    U L I C 
   
Alšova 42
Boženy Němcové 21
Březová 43
ČSA 6
Dr. Milady Horákové 35
Františka Veselého 27
Havlíčkovo náměstí 11
Hornická 5
Hrnčířská 37
Husova 8
K hájovně, Hájovna, Dlouhá Louka    15
Karla Čapka 80
Karla Hynka Máchy 14
Kohinoor 22
Komenského osada 7
Lesní 32
Libkovická 20
Litvínovská 4
Luční 31
Na Lukách 30
Nádražní 29
náměstí Republiky 3
Nerudova 17
Novákova 16
Novostavby 13
Moritze Bauera 44
Osecká  1
Palackého 18
PKH 50
Příční 110
S.K.Neumanna 120
Sadova 25
Seifertova 38
Spojeneckých letců 26
Školní 24
Šrámkova 36
Tyršova stezka 12
Uhelná 9
Úzká 33
Větrná Jáma 40
Vrchlického 2
Wolkerova 23

 

Každý poslední pracovní den v měsíci je pokladna otevřena pouze do 11:30 hodin - z důvodu měsíční dokladové uzávěrky.


 

 
 
2. PLATBY ZA PRONÁJEM POZEMKŮ   

 

splatnost - 31.března daného roku

  1. Veškeré poplatky lze uhradit v pokladně Městského úřadu Lom, kanc.č.3 přízemí (Každý poslední pracovní den v měsíci je pokladna otevřena pouze do 11:30 hodin - z důvodu měsíční dokladové uzávěrky)
  2. Složenky  se nerozesílají, lze zaslat na požádání:   tel. 476 769 872   suchoparova@mesto-lom.cz
  3.  Platby převodem z účtu 

č.účtu (Česká spořitelna pob.Litvínov):       894144379 / 0800

variabilní symbol -  3110015

Do poznámky platby napište své Příjmení + Jméno