Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

1. PLATBY MÍSTNÍCH POPLATKŮ   

2. PLATBY ZA PRONÁJEM POZEMKŮ   

 

 


 1. PLATBY MÍSTNÍCH POPLATKŮ   

 

PLACENÍ POPLATKU V POKLADNĚ  (pouze hotovostně, nelze platit kartou!):

PONDĚLÍ  a  STŘEDA     8:00 - 12:00  a   13:00 - 17:00

ÚTERÝ a ČTVRTEK          8:00 - 12:00  a   13:00 - 14:00

 

 

 1. Veškeré poplatky lze uhradit v pokladně Městského úřadu Lom, kanc.č.3 přízemí (Každý poslední pracovní den v měsíci je pokladna otevřena pouze do 11:30 hodin - z důvodu měsíční dokladové uzávěrky)
 2. Složenky na místní poplatky se nerozesílají, lze zaslat na požádání:

 

pes, odpady, veř.prostranství, vstupné         baxova@mesto-lom.cz 476 769 870

 

  3. Platby převodem z účtu

 

č.účtu (Česká spořitelna pob.Litvínov):       1041418379/0800


 

Místní poplatek ze psů

 

splatnost poplatku je 31.března daného roku

variabilní symbol -  1341

specifický symbol - č. ident.známky psa   případně Vaše čp. domu (případné info na tel.č. 476769870; baxova@mesto-lom.cz)

konst.symbol - 0308

 

základní sazba -        250,- Kč (každý další pes + 375,-) 

držitel od 65 let -       75,- Kč (každý další  pes + 110,-)

poživatel důchodu -  75,- Kč (každý další pes + 110,-)

 

osvobozeni jsou držitelé ZTP, ZTP/P   

u psa převzatého z útulku - roční osvobození od poplatku

č.účtu (Česká spořitelna pob.Litvínov):       1041418379 / 0800

 

Formulář přiznání k poplatku ze psa (word) ;   v PDF

formulář odhlášení

Vyhlášky 

 


 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

 

č.účtu (Česká spořitelna pob.Litvínov):       1041418379 / 0800

var.symbol -  1343

 

formulář ohlášení záboru VP    ;  v PDF

Vyhlášky 

 


 

Místní poplatek - odpad 

 

splatnost - 31.března daného roku                

variabilní symbol -  1345        POZOR ZMĚNA!

specifický symbol -  XXYYYZZ       (viz. níže, případně info na tel.č. 476769870, baxova@mesto-lom.cz)

konst.symbol -  0308

 

č.účtu (Česká spořitelna pob.Litvínov):       1041418379 / 0800

 

základní sazba -     505,- Kč / osoba / rok 

sazba ze staveb určených k individuální rekreaci (zahradkáři)  253,- Kč/rok

OSVOBOZENÍ:    (všechna osvobození nutno doložit

 •  dárci krve (nad 40 odběrů) 
 • osoba, která je nepřetržitě déle jak 3 měsíce umístěna ve zdravotnickém zařízení
 • osoba, která se zdržuje nepřetržitě déle jak 6 měsíců mimo území města Lom a hradí náklady za komunální odpad v místě svého skutečného pobytu
 • osoba, která je na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení
 • od poplatku je osvobozena také osoba, která je vlastníkem bytu, rodinného domu nebo rekreačního objektu, ve kterém není nikdo trvale přihlášen a zároveň zde nikdo nebydlí a nevzniká zde komunální odpad!

 

ÚLEVY:  (nárok nutné doložit)

 • student do 26 let věku, který je po dobu svého studia (nejméně však 6 měsíců v příslušném kalendářním roce) ubytován v jiném městě či obci - úleva 252,- Kč
 • držitel ZTP/P - úleva 252,- Kč

 

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtě stanovené zákonem nebo Obecně závaznou vyhláškou,  nárok na úlevu či osvobození zaniká!

 

Vyhlášky 

 

XX = poslední dvojčíslí roku za který hradíte poplatek

YYY=číslo popisné domu (ve kterém máte trvalý pobyt)

ZZ=číselný kód ulice

(Příklad: rok 2023; adresa nám.Republiky č.p. 13 -   specif.symbol = 23133  )

  

Č Í S L O V Á N Í    U L I C 
   
Alšova 42
Boženy Němcové 21
Březová 43
ČSA 6
Dr. Milady Horákové 35
Františka Veselého 27
Havlíčkovo náměstí 11
Hornická 5
Hrnčířská 37
Husova 8
K hájovně, Hájovna, Dlouhá Louka    15
Karla Čapka 80
Karla Hynka Máchy 14
Kohinoor 22
Komenského osada 7
Lesní 32
Libkovická 20
Litvínovská 4
Luční 31
Na Lukách 30
Nádražní 29
náměstí Republiky 3
Nerudova 17
Novákova 16
Novostavby 13
Moritze Bauera 44
Osecká  1
Palackého 18
PKH 50
Příční 110
S.K.Neumanna 120
Sadova 25
Seifertova 38
Spojeneckých letců 26
Školní 24
Šrámkova 36
Tyršova stezka 12
Uhelná 9
Úzká 33
Větrná Jáma 40
Vrchlického 2
Wolkerova 23

 

Každý poslední pracovní den v měsíci je pokladna otevřena pouze do 11:30 hodin - z důvodu měsíční dokladové uzávěrky.


 

 
 
2. PLATBY ZA PRONÁJEM POZEMKŮ   

(POZOR jiné č.účtu, než u místních poplatků)

splatnost - 31.března daného roku

 1. Veškeré poplatky lze uhradit v pokladně Městského úřadu Lom, kanc.č.3 přízemí (Každý poslední pracovní den v měsíci je pokladna otevřena pouze do 11:30 hodin - z důvodu měsíční dokladové uzávěrky)
 2. Složenky  se nerozesílají, lze zaslat na požádání:   tel. 476 769 872   
 3.  Platby převodem z účtu 

č.účtu (Česká spořitelna pob.Litvínov):       894144379 / 0800

variabilní symbol -  3110015

Do poznámky platby napište své Příjmení + Jméno