Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Povinnosti podnikatelů při nakládání s odpady

 

Každý podnikatelský subjekt, při jehož činnosti vznikají odpady se stává původcem odpadů a je povinen likvidovat odpady ze své činnosti v souladu se zákonem o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech).

 

Povinností každého podnikatelského subjektu je zajistit si likvidaci odpadu, a to na základě písemné smlouvy s osobou oprávněnou pro likvidaci odpadu.

 

Podnikatel nesmí ukládat odpady ze své výdělečné činnosti do nádob, které jsou určeny pro občany města.

 

Město Lom je oprávněno provádět kontroly, zda je dodržována výše uvedená povinnost vyplývající ze zákona o odpadech. Za porušení této povinnosti může být uložena pokuta.