Obsah

celkové náklady za odpady 2021.docx (12.62 kB)

 

Výdaje

Objemný + stavební + jiné ze SD 2 135 071 Kč
Papír + plast + sklo     1 079 256  Kč
Komunální odpad 2 604 786 Kč
Pronájem nádob na komunální odpad 163 304 Kč
Pronájem nádob na tříděný odpad 107 226 Kč
Ostatní 8 684 Kč

                                        

                                                                                                                          

Příjmy

Odměny EKO-KOM  446 006 Kč
Odměny ASEKOL 5 840 Kč
Odměny ELEKTROWIN 5 608 Kč
Odměny kovy 40 797 Kč
   

                                                                                      

                                                               


 

produkce odpadů za rok 2021.docx (12.43 kB)

 

Město Lom za rok 2021 vytřídilo tyto složky odpadu:

170405 železo a ocel 8,48 tun
170504 zemina a kamení 15,12 tun
170904 Směsné stavební a demoliční odpady 25,96 tun
200111    textil 3,23 tun
200307 objemný odpad  822,02 tun
200101  papír a lepenka 65,40 tun
200102 sklo 31,69 tun
200139 plasty 45,54 tun
200301 Směsný a komunální odpad 784,07 tun