Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Oddělení správy majetku, výstavby, investic, místního hospodářství a ŽP


  

Ing. Veronika Stejskalová  - referent oddělení

Alexandra Francírková  - referent oddělení

 

Telefon e-mail kanc.č. 4          
476 769 872

stejskalova@mesto-lom.cz

francirkova@mesto-lom.cz

přízemí 

 

Působnost :

 • majetkoprávní úsek 
  - převody pozemků a staveb
  - majetkové vypořádání nemovitostí 
  - uzavírání smluv a dohod
 • vydávání čísel popisných a evidenčních
 • privatizace bytového fondu
 • Pravidla pro prodej nemovitého majetku
 • zodpovídá za vedení pasportu komunikací, chodníků a veřejného osvětlení včetně pasportu dopravního značení
 • zajištění podkladů pro zpracování plánu rozvoje a koncepce obce na další léta
 • zabezpečení a kontrola stavebních akcí ve městě z dotačních titulů, jejich řádné vyúčtování
 • tajemnice Komise pro majetek, bytové a nebytové hospodářství, životní prostředí, vodohospodářství a dopravu
 • povolení záboru veř.prostranství
 • Podmínky pro pronájem a výpůjčky pozemků ve vlastnictví Města Lom
 • tepelné hospodářství
 • pronájem a prodej pozemků
 • poplatek z pronájmu zahrad
 • zvláštní veterinární péče

 

Formuláře ke stažení  ZDE     


 

 


   

Mgr. Zuzana Brnová - úředník  (zástupce vedoucí oddělení)

 

Telefon e-mail kanc.č. 7               
476 769 869 brnova@mesto-lom.cz přízemí 

    

Působnost :
 
 •  
 • zajišťuje agendu zvláštního užívání komunikací (překopy, povolení sjezdu, připojení nemovitosti na komunikace)
 • zajištění podkladů včetně podání projektů na čerpání všech vyhlášených dotačních titulů
 • zabezpečení a kontrola stavebních akcí ve městě z dotačních titulů, jejich řádné vyúčtování
 • životní prostředí
  - povolení kácení dřevin
  - dohlíží na dodržování zákona na ochranu zvířat 
 • navrhuje a zpracovává projekty včetně žádostí uplatňovaných na čerpání finanční pomoci z fondů a programů EU pro město Lom
 • sleduje plnění závazků vzniklých přijetím podpory, zpracovává průběžné a závěrečné vyhodnocení čerpání přiznaných dotací a podpor jednotlivých projektů
 • připravuje materiály pro jednání ZM a RM týkající se projektů uplatňovaných do fondů EU a jiných dotačních programů EU či ČR, účastní se jejich projednávání a plní usnesení, která jsou z nich přijata

 

- evidence odpadových nádob, jejich výměna, přistavení
 

 • odpadové hospodářství
 • likvidace nebezpečných odpadů a černých skládek 
 • sběrný dvůr    ZDE   

 


 

Marcela Panitzová - referent oddělení

   

Telefon e-mail kanc.č. 7                    
476 769 869

panitzova@mesto-lom.cz

přízemí 

    

 Působnost :

 •  bytové hospodářství
  - vystavení, prodloužení nájemních smluv
  - evidence bytů a nebytových prostor
  - evidence nájmů bytů a nebyt.prostor
  - evidence dlužníků a vymáhání pohledávek
  - vyúčtování služeb
  - pasportizace
 • nebytové hospodářství
 • hlášení poruch a závad bytů
 • zpracování přiznání k DPH