Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Přehled možných zdrojů rizik ORP Most

Zdroje rizika možného ohrožení správního území obce s rozšířenou působností Litvínov jsou uvedeny v tabulce, viz níže. Objekty, které jsou zařazeny do skupin A nebo B podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), se nacházejí v zóně havarijního plánování areálu Chempark Záluží.

 

Název subjektu

Zařazení do skupiny

v zóně havarijního plánování Chempark Záluží:

 

Eurosupport Manufacturing Czechia s.r.o. Litvínov

A

MERO ČR, a.s. Litvínov

A

SYNTHOS Kralupy a.s. Litvínov

B

UNIPETROL DOPRAVA s.r.o. Litvínov

B

AIR PRODUCTS spol. s r.o. Litvínov

B

UNIPETROL RPA, s.r.o. Litvínov

B

UNIPETROL RPA, s.r.o. - RAFINÉRIE, odštěpný závod

B

mimo zónu havarijního plánování:

 

SIAD Czech spol. s r.o. Braňany

A

 

Dalšími objekty se zdrojem rizika, které však nespadají pod zákon o prevenci závažných havárií, jsou tzv. podlimitní, je: Zimní stadion Ivana Hlinky Litvínov, úpravna vody Bílý potok Litvínov, úpravna vody Horní Jiřetín, úpravna vody Meziboří. Údaje o těchto objektech jsou vedeny v Havarijním plánu obce s rozšířenou působností Litvínov.