Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Ekonomický odbor  

 

Vyřizuje :  Jana Kovaříková

Žádost o poskytnutí dotace  (PDF)

 

Vyřizuje : Petra Baxová

Přiznání k poplatku ze psa (36.5 kB)  (PDF (256.8 kB))

Čestné prohlášení k odhlášení psa 

Ohlášení záboru veřejného prostranství  (PDF)

Ohlášení poplatku ze vstupného    (PDF)

Vyúčtování poplatku ze vstupného   (PDF)

Vrácení přeplatku na místním poplatku - info 

Vrácení místního poplatku    (PDF)

 

 


 

Odbor vnitřních věcí, sociálních věcí, školství, kultury a zdravotnictví 

 

Vyřizuje : Blanka Čevonová

Žádost o zrušení hrobového místa

Žádost o provedení vsypu

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce

Žádost na přidělení bytu pro seniory (13.59 kB)

 

Vyřizuje : Jaroslava Brzáková, DiS.

Čestné prohlášení

Dotazník k uzavření manželství 

 


 

Oddělení správy majetku, výstavby, investic, místního hospodářství a ŽP  

 

Vyřizuje : Mgr. Zuzana Brnová

Žádost o povolení kácení zeleně rostoucí mimo les (PDF)

Oznámení o pokácení dřeviny rostoucí mimo les (PDF)

Žádost o zaevidování včelstev na území města (PDF)

Žádost o pronájem nebytového prostoru   (PDF)

 

Vyřizuje : 

Žádost o koupi domu (13.9 kB)     (PDF (503.75 kB))

Žádost o koupi pozemku (PDF)

Žádost o pronájem pozemku (PDF)

Žádost o nahlížení do spisu ze stavebního archivu města Lomu  (12.66 kB)    (PDF (415.4 kB))

Žádost o pronájem reklamního místa

Formulář oznámení chovu tří a více fen starších jednoho roku   (PDF)

 


 

Formuláře Ministerstva práce a sociálních věcí

portal.mpsv.cz/forms