Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Životní podmínky 2023 - výběrové šetření v domácnostech

Typ: ostatní
Životní podmínky 2023 - výběrové šetření v domácnostech 1český statistický úřad organizuje v roce 2023 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní
statistické službě , ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách
domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2023" (EU-SILC).

Životní podmínky 2023 - výběrové šetření v domácnostech


český statistický úřad organizuje v roce 2023 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní
statistické službě , ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách
domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2023" (EU-SILC).

Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem
34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé české republiky v 11 360 domácnostech, z nichž se 6 610
zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě
náhodného výběru provedeného počítačem.


Vlastní šetření proběhne v době od 4. února do 18. června 2023 prostředn ictvím speciálně
vyškolených tazatelů . Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé
bydliště . Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat
s ČSÚ je nesmírně důležitá. Umožní v zájmu nás všech získat řadu důležitých informací o sociální
situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem .


Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň
průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena
anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna . Český statistický úřad plně
respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni
pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí
o veškerých šetřených skutečnostech .


Prosím, abyste případné dotazy občanů , kteří budou osloveni našimi zaměstnanci, zodpověděli
ve smyslu tohoto dopisu, nebo je odkázali na pracovníka Krajské správy ČSÚ pověřeného řízením
šetřen í Životní podmínky 2023, kterým je:


paní Bc. Miloslava Barčová, mobil 797 874 125.

 
Ing. Roman Bechtold
ředitel Krajské správy ČSÚ v Ústí nad Labem


Přílohy

Vytvořeno: 2. 2. 2023
Poslední aktualizace: 2. 2. 2023 12:38
Autor: Petra Baxová