Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Voličský průkaz 2023 - na MěÚ Lom nejpozději 11. 1. 2023 do 16:00

Typ: ostatní
Voličský průkaz je určen osobám, které chtějí volit, ale nemohou se dostavit do volebního okrsku podle svého místa bydliště.

Pro každé volby se vydává nový voličský průkaz, který v jiných volbách uplatnit nelze. U dvoukolových voleb se vydává samostatný voličský průkaz pro každé kolo.

 

Kdo může žádat o voličský průkaz

 

O voličský průkaz může požádat každý, kdo je oprávněn účastnit se voleb, tj. osoba starší 18 let, jejíž způsobilost k výkonu volebního práva nebyla omezena.

 

Kde je možné volit s voličským průkazem

 

S voličským průkazem můžete volit v libovolném volebním okrsku.

 

Kde žádat o voličský průkaz

 

O voličský průkaz musíte včas zažádat u obecního úřadu (magistrátu, městského úřadu, úřadu městyse, úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, úřadu městské části hlavního města Prahy). O průkaz lze žádat písemně (s úředně ověřeným podpisem), on-line přes datovou schránku fyzické osoby, on-line pomocí Portálu občana s připojenou datovkou fyzické osoby, nebo osobně.

 

Kdy žádat o voličský průkaz

 

Písemně, online či osobně nejdříve v den vyhlášení voleb. Písemně či on-line mohou voliči žádat nejpozději 6. 1. 2023 do 16:00 hodin. Tento termín již pro první kolo voleb vypršel. Osobně lze pro první (i druhé) kolo voleb žádat nejpozději 11. 1. 2023 do 16:00 hodin na obecním úřadě v místě svého trvalého bydliště. Po tomto termínu je možné žádat všemi cestami (písemně, online, osobně) už jen voličský průkaz pro druhé kolo voleb, a to v termínech: písemně či online nejpozději 20. 1. 2023 do 16:00, osobně na obecním úřadě v místě svého trvalého bydliště nejpozději 25. 1 . 2023 do 16:00

 

Jak obdržet voličský průkaz

 

Voličský průkaz vám úřad předá osobně či poštou do vlastních rukou nebo jej vydá osobě, která se prokáže plnou mocí s vaším úředně ověřeným podpisem. Chcete-li volit v zahraničí, můžete si voličský průkaz nechat doručit přímo na adresu zastupitelského úřadu.

 

Jak volit s voličským průkazem

 

Volič ve volební místnosti předloží komisi voličský průkaz a svůj doklad totožnosti. Komise voliče zapíše na seznam voličů a voličský průkaz mu odebere. Volič následně obdrží hlasovací lístky a obálku a může odvolit.


Vytvořeno: 10. 1. 2023
Poslední aktualizace: 10. 1. 2023 10:25
Autor: Petra Baxová