Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Vláda ČR prodlužuje platnost opatření obecné povahy o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky

Typ: ostatní
do 14. května 2020 23:59

Opatreni vlady.pdf (343.51 kB)

 

Opatření obecné povahy

Vláda České republiky (dále jen „vláda“) jako orgán příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve smyslu čl. 28 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen „Schengenský hraniční kodex“) v souvislosti s bezprostřední hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2

 

I.

prodlužuje platnost opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky ze dne 15. března 2020 ve znění opatření obecné povahy vlády ze dne 16. března 2020 a ve znění opatření obecné povahy vlády ze dne 1. dubna 2020 (dále jen opatření) do 14. května 2020 23:59,

II.

mění opatření takto: a) v části 1 bodu II. přílohy opatření se doplňují slova „Vojtanov – Schönberg XXI/22/23 - XXI/22/24“, b) v části 2 bodu II. přílohy opatření se vypouští slova „Vojtanov – Schönberg XXI/22/23 - XXI/22/24“.

III.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti okamžikem vyvěšení a pozbývá platnosti 14. května 2020 23:59.

 

Odůvodnění

V souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 byla příslušnými orgány identifikována závažná hrozba pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky. S ohledem na tuto skutečnost byla shledána jakožto součást nezbytných opatření potřeba neprodleně znovu zavést ochranu vnitřních hranic České republiky podle čl. 28 odst. 1 Schengenského hraničního kodexu.

Dne 12. března 2020 proto vydalo Ministerstvo vnitra v návaznosti na rozhodnutí vlády mimořádné opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky č. j. MV-48168-1/OAM-2020, které bylo dne 13. března 2020 nahrazeno mimořádným opatřením č. j. MV-48168-2/OAM-2020.

Vláda dne 15. března 2020 posledně jmenované mimořádné opatření zrušila v souladu s § 11 odst. 4 zákona o ohraně státních hranic a vydala opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic s účinností do 4.dubna 2020 23:59.

Dne 16. března 2020 vláda toto opatření změnila, pokud se jedná o nově určené místo pro překračování vnitřních hranic na hranicích s Německem (Rumburk – Neugersdorf III/3/22-III/3/23). Dne 1. dubna 2020 vláda toto dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic prodloužila do 24. dubna 2020.

Vzhledem k přetrvávající závažné hrozbě pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky vyplývající z nepříznivého vývoje epidemiologické situace vláda rozhodla v souladu s čl. 28 odst. 3 Schengenského hraničního kodexu a § 11 odst. 1 zákona o ochraně hranic o prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky o 20 dní, tj. do 14. května 2020.

Cílem tohoto opatření je zabránit narušování veřejného pořádku v důsledku nekontrolovaného pohybu osob podléhajících opatřením vydaným v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace.

Na základě operativních požadavků se jedno z určených míst k překračování pozemních hranic s Německem „Vojtanov – Schönberg XXI/22/23 - XXI/22/24“ přesouvá do části 1 přílohy opatření, tedy mezi místa, přes která lze překračovat vnitřní hranice bez specifických omezení.

Poučení

Proti tomuto opatření podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek.

 

Ing. Andrej Babiš, v. r.

předseda vlády

 


Příloha

Vytvořeno: 27. 4. 2020
Poslední aktualizace: 27. 4. 2020 11:33
Autor: Petra Baxová