Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

POZOR - změna času vymezeného k nakupování výhradně pro seniory

Typ: ostatní
Od 20.2.2020 je to od 7 do 9 hodin!

Tento vyhrazený čas se nevztahuje na lékárny

viz. Sbírka zákonů Částka 42

Sbírka zákonů - částka 42

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Praha 19. března 2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ


Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:


I.


Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.


II.


Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem 20. března 2020.


III.


Ruší se mimořádné opatření ze dne 18. března 2020, č. j. MZDR 12390/2020-1/MIN/KAN.

 


Odůvodnění:


Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v České republice.
S ohledem na fakt, že obzvláště zranitelnou skupinou, kterou ohrožuje onemocnění COVID-19, jsou senioři a zdravotně postižené osoby, vyhrazují se dvě hodiny denně pro jejich nákup základního zboží (potraviny, drogistické zboží). Omezují se tak možnosti přenosu viru SARS-CoV-2 z jiných osob na lidi starší 65 let.


Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví


p o d e p s á n o     e l e k t r o n i c k y

Elektronický


Příloha

Vytvořeno: 20. 3. 2020
Poslední aktualizace: 20. 3. 2020 12:03
Autor: Petra Baxová