Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Opatření obecné povahy - změna

Typ: ostatní
Vláda ČR mění opatření obecné povahy (o ochraně státních hranic České republiky) takto:

Zmena opatreni vlady.docx (28.09 kB)

Zmena opatreni vlady.pdf (194.77 kB)

 

Praha 16. března 2020

Počet listů: 1

 

 

Opatření obecné povahy

 

 

Vláda České republiky (dále jen „vláda“) jako orgán příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve smyslu čl. 28 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen „Schengenský hraniční kodex“) v souvislosti s bezprostřední hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2

 

mění opatření obecné povahy schválené usnesením vlády ze dne 15. března 2020 č. 221 takto:

 

I.

v části 2 II přílohy se slova „Jiříkov – Neugersdorf III/6 - III/7“ nahrazují slovy „Rumburk – Neugersdorf III/3/22 – III/3/23“.

 

II.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti 17. března 2020 00:00 a pozbývá platnosti 4. dubna 2020 23:59.

 

 

 

Odůvodnění

 

S ohledem na dopravní omezení pro nákladní silniční dopravu na určeném místě pro překračování vnitřních hranic „Jiříkov – Neugersdorf III/6 - III/7“ vláda rozhodla o určení nového místa pro překračování „Rumburk – Neugersdorf III/3/22 – III/3/23.

 

 

Poučení

 

Proti tomuto opatření podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek.

 

Ing. Andrej Babiš

předseda vlády

 

Přílohy

Vytvořeno: 16. 3. 2020
Poslední aktualizace: 16. 3. 2020 20:28
Autor: Petra Baxová