Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

„Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov“ : Za tři roky spolupráce bylo podpořeno na šest stovek učitelů, dětí a rodičů

Typ: ostatní
V dubnu tohoto roku skončila realizace projektu Místní akční plán vzdělávání II pro ORP Litvínov, který tu s námi byl tři roky. Za dobu jeho působení podpořil na šest stovek odborníků, učitelů a dětí. Nositelem projektu byla organizace MAS Naděje o.p.s. a město Litvínov.

„Jeho zvláštností bylo, že se dokázal spolu se školami na Litvínovsku přizpůsobit situaci v době covidu a pomoci školám vypořádat se s online výukou, která je dnes v případě potřeby samozřejmostí,“ sdělila Monika Růžičková, manažerka projektu.
V rámci praktických aktivit projekt realizoval semináře, vzdělávací akce nebo workshopy pro děti, ale i učitele. Školy se mohly vzájemně inspirovat skrze pracovní skupiny, které se pravidelně scházely a řešily odborná témata jako je matematická nebo čtenářská gramotnost. V rámci aktivit pro děti, proběhly na třech školách projekty zaměřené na vytvoření vlastní firmy, učitelé zase měli možnost získat dovednosti v oblasti polytechnické gramotnosti a době covidu se také hodil seminář zaměřený na využívání moderní technologie ve výuce.
Podařilo se také docílit zlepšení spolupráce mezi jednotlivými školami, a to zejména díky uspořádaným výjezdním zasedáním, která se vždy kombinovala se zajímavým školením pro cílovou skupinu. Dvě výjezdní zasedání byla uspořádána pro ředitele škol v ORP Litvínov, jedno výjezdní zasedání se konalo pro vedoucí mateřských škol a jedno pro kariérové poradce na základních školách v Litvínově a okolních obcích. Projekt nezapomněl ani na firmy a zaměstnavatele v okolí, kdy se je snažil zapojit do procesu vzdělávání ve vazbě na uplatnění mladých lidí na trhu práce.

.

Mimo jiné pak bylo realizováno mnoho akcí, při nichž byla informována široká veřejnost o smyslu a náplni projektu MAP II a o průběhu jeho realizace. Také byly podpořeny znalostní kapacity rodičů, pro které byla uspořádána řada zajímavých přednášek. „Neméně významným přínosem našich aktivit bylo i poradenství školám v oblasti dotací a projektů na vylepšení jejich vybavení,“ dodala Růžičková.
Příjemné zakončení projektových aktivit symbolizovala i výstava zaměřená na české vědce a vědkyně, která měla připomenout odkaz významných vědeckých osobností pocházejících z českého prostředí. Výstavu, která se konala od února do března tohoto roku ve valdštejnském zámku, navštívilo přes 1300 žáků a studentů z Litvínovska. „Šlo o velmi vydařenou akci, a i já sama jsem se dozvěděla mnoho nového. Chtěla bych proto poděkovat městu Litvínov a všem školám za spolupráci nejen při příležitosti konání této výstavy, ale také v průběhu celého projektu,“ dodala Monika Růžičková, manažerka projektu.

Veškeré aktivity jsou realizovány díky projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov,“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011095).
Více informací o projektu: http://www.masnadeje.cz/projekty/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-ii-pro-orp-litvinov/


Příloha

Vytvořeno: 11. 5. 2022
Poslední aktualizace: 11. 5. 2022 15:26
Autor: Petra Baxová