Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Jednací řád Zastupitelstva města Lom a časový plán jednání

Jednací řád Zastupitelstva města Lom

 

Časový plán jednání :

 

09. 01. 2017 - Rada města Lomu
Stížnosti a podněty občanů a organizací za rok 2016
 
23. 01. 2017 - Rada města Lomu
Rámcový plán kulturní činnosti na rok 2017
 
06. 02. 2017 - Rada města Lomu
Vyhodnocení kulturní činnosti za rok 2016
Zpráva o knihovně
 
13. 02. 2017 - Zastupitelstvo města Lomu
1. Zahájení, určení zapisovatelů
2. Schválení programu
3. Voba návrhové komise
4. Volba ověřovatelů
5. Zpráva o plnění usnesení
6. Zpráva o činnosti RM
7. Materiály starostky města
8. Materiály místostarosty města
9.Materiály Finančního výboru Zastupitelstva města Lom
10. Materiály Kontrolního výboru Zastupitelstva města Lom
11. Rozprava Zastupitelů města Lom
12. Kontrola usnesení
13. Diskuze občanů
14. Závěr
 
20. 02. 2017 - Rada města Lomu
 
06. 03. 2017 - Rada města Lomu
Zpráva přestupkové komise za rok 2016
 
20. 03. 2017 - Rada města Lomu
 
03. 04. 2017 - Rada města Lomu
Účetní závěrka příspěvkové organizace Městské technické služby Lom za rok 2016
Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Lom za rok 2016
 
13. 04. 2017 - Rada města Lomu
Požární ochrana za rok 2016
Stav dlužníků bytových a nebytových prostor k 31.12.2016
 
24. 04. 2017 - Zastupitelstvo města Lomu
1. Zahájení, určení zapisovatelů
2. Schválení programu
3. Voba návrhové komise
4. Volba ověřovatelů
5. Zpráva o plnění usnesení
6. Zpráva o činnosti RM
7. Materiály starostky města
8. Materiály místostarosty města
9.Materiály Finančního výboru Zastupitelstva města Lom
10. Materiály Kontrolního výboru Zastupitelstva města Lom
11. Rozprava Zastupitelů města Lom
12. Kontrola usnesení
13. Diskuze občanů
14. Závěr
 
02. 05. 2017 - Rada města Lomu
 
15. 05. 2017 - Rada města Lomu
Zpráva o plnění rozpočtu města k 31.3.2017
Mezitímní účetní závěrka města, sestavená k rozvahovému dni 31.3.2017
Mezitímní účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Lom, sestavená k rozvahovému dni 31.3.2017
Mezitímní účetní závěrka příspěvkové organizace Městské technické služby Lom, 
sestavená k rozvahovému dni 31.03.2017
Závěrečný účet města za rok 2016
 
29. 05. 2017 - Rada města Lomu
 
12. 06. 2017 - Rada města Lomu
Zpráva o stavu a doplňování kroniky města
 
19. 06. 2017 - Zastupitelstvo města Lomu
1. Zahájení, určení zapisovatelů
2. Schválení programu
3. Voba návrhové komise
4. Volba ověřovatelů
5. Zpráva o plnění usnesení
6. Zpráva o činnosti RM
7. Materiály starostky města
8. Materiály místostarosty města
9.Materiály Finančního výboru Zastupitelstva města Lom
10. Materiály Kontrolního výboru Zastupitelstva města Lom
11. Rozprava Zastupitelů města Lom
12. Kontrola usnesení
13. Diskuze občanů
14. Závěr
 
26. 06. 2017 - Rada města Lomu
 
10. 07. 2017 - Rada města Lomu
 
24. 07. 2017 - Rada města Lomu
 
07. 08. 2017 - Rada města Lomu
 
21. 08. 2017 - Rada města Lomu
 
04. 09. 2017 - Rada města Lomu
Zpráva o plnění rozpočtu města k 30.6.2017
Mezitímní účetní závěrka města, sestavená k rozvahovému dni 30.6.2017
Mezitímní účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Lom, sestavená k rozvahovému dni 30.6.2017
Mezitímní účetní závěrka příspěvkové organizace Městské technické služby Lom, 
sestavená k rozvahovému dni 30.6.2017
 
11. 09. 2017 - Zastupitelstvo města Lomu
1. Zahájení, určení zapisovatelů
2. Schválení programu
3. Voba návrhové komise
4. Volba ověřovatelů
5. Zpráva o plnění usnesení
6. Zpráva o činnosti RM
7. Materiály starostky města
8. Materiály místostarosty města
9.Materiály Finančního výboru Zastupitelstva města Lom
10. Materiály Kontrolního výboru Zastupitelstva města Lom
11. Rozprava Zastupitelů města Lom
12. Kontrola usnesení
13. Diskuze občanů
14. Závěr
 
18. 09. 2017 - Rada města Lomu
 
02. 10. 2017 - Rada města Lomu
 
16. 10. 2017 - Rada města Lomu
 
30. 10. 2017 - Rada města Lomu
 
13. 11. 2017 - Rada města Lomu
Příprava na zimní období (příprava techniky, materiálu 
a rozpis služeb)
 
27. 11. 2017 - Rada města Lomu
Návrh rozpočtu na rok 2018
Zpráva o plnění rozpočtu města k 30.9.2017
Mezitímní účetní závěrka města, sestavená k rozvahovému dni 30.9.2017
Mezitímní účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Lom, sestavená k rozvahovému dni 30.9.2017
Mezitímní účetní závěrka příspěvkové organizace Městské technické služby Lom, 
sestavená k rozvahovému dni 30.9.2017
 
11. 12. 2017 - Rada města Lomu
Výroční zpráva ZŠ za rok 2016
Termíny jednání RM a ZM na rok 2018
 
18. 12. 2017 - Zastupitelstvo města Lomu
1. Zahájení, určení zapisovatelů
2. Schválení programu
3. Voba návrhové komise
4. Volba ověřovatelů
5. Zpráva o plnění usnesení
6. Zpráva o činnosti RM
7. Materiály starostky města
8. Materiály místostarosty města
9.Materiály Finančního výboru Zastupitelstva města Lom
10. Materiály Kontrolního výboru Zastupitelstva města Lom
11. Rozprava Zastupitelů města Lom
12. Kontrola usnesení
13. Diskuze občanů
14. Závěr