Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Obecně závazné vyhlášky

  

Obecně závazná vyhláška města Lom č.1/2009 o stanovení koecifietu pro výpočet daně z nemovitostí na území města Lomu

 

Obecně závazná vyhláška města Lom č.3/2010, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
 

 

Obecně závazná vyhláška města Lom č.4/2010 o užívání plakátovacích ploch v majetku města

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 Požární řád

 

Obecně závazná vyhláška č.2/2012, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města Lom

 

Obecně závazná vyhláška č.4/2012 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích

 

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Obecně závazná vyhláška č.6/2012 o místním poplatku ze psů

 

Obecně závazná vyhláška 1/2014, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství města Lomu

 

Obecně závazná vyhláška č.2/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

Obecně závazná vyhláška č.3/2014 o místním poplatku ze vstupného

 

Obecně závazná vyhláška č.1/2016 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů

 

Obecně závazná vyhláška č.2/2016, o regulaci hlučných činností a výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu

 

Obecně závazná vyhláška č.1/2017, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochraně veřejné zeleně a zlepšení vzhledu města