Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Pečovatelská služba

 

" Společnou péčí k zajištění klidného života v pohodlí svého domova "

 

" Pouze život, který žijeme pro ostatní, má smysl, a proto se snažíme podat pomocnou ruku těm, kdo ji potřebují. "

 

Standardy kvality sociálních služeb - zde

Dodatek č.1 - zde

 

 

Informace klientům pečovatelské služby

 

Vážení občané,

dovolujeme si touto cestou předat Vám informace o pečovatelské službě Města Lom.

Naším cílem je zajistit pomoc člověku, který má sníženou soběstačnost vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu a potřebuje pomoc jiné osoby. Naší snahou je zajistit Vám kvalitní odbornou sociální službu, která je zaregistrována na Krajském úřadě Ústeckého kraje pod

rozhodnutím čj. 2004/SZ/2007

rozhodnutím čj. 1150/SZ/2010

rozhodnutím č.j. 3030/SZ/2010

Město Lom zajišťuje pečovatelskou službu pro obyvatele města prostřednictvím odboru vnitřních věcí, sociálních věcí, kultury a zdravotnictví Města Lomu.

 

Sídla pečovatelské služby:

 

Lom, Československé armády 487/16

odloučené pracoviště

Telefon: 476 744 357 (do 31.1.2015)

               704 070 842 (od 1.2.15)

 Lom - Loučná, Novostavby 124

Telefon: 476 744 103 (do 31.1.2015)

               704 070 836 (od 1.2.15)

 

Cílová skupina:

Pečovatelská služba je poskytována jako terénní služba dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se o:

 • seniory
 • občany, kterým byl přiznán invalidní důchod nebo částečně invalidní důchod
 • občany se zdravotním postižením
 • občany se sníženou mobilitou

 

Pečovatelská služba se neposkytuje občanům:

 • s neléčenou závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách nebo v akutní fázi intoxikace
 • s projevy neumožňujícími občanské soužití
 • se závažnou psychiatrickou diagnózou
 • psychicky narušeným, agresivním v akutním stádiu onemocnění
 • jejich zdravotní stav vyžaduje stálou lékařskou péči
 • v karanténě pro podezření z nákazy přenosnou chorobou
 • s infekčním onemocněním.

 

Snahou poskytovatele pečovatelské služby je zájem o zajištění klidného a spokojeného stáří. Dále pak podpora při setrvání občanů v jejich domovech v přirozeném prostředí, kde jim bude zachován v co nejvyšší míře dosavadní způsob života a budou zachovány vazby na své blízké a příbuzné.

Pečovatelskou službu poskytujeme jako terénní službu v domácnostech občanů Města Lomu a poskytuje se na základě žádosti občana v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Pokud má občan zájem o využití služeb pečovatelské služby, volí pro její realizaci tento postup :

 • o službu je možno požádat telefonicky (vedoucí odboru VVSVKaZ Jaroslava Brzáková, DiS., tel.č. 476 769 863 nebo úředník odboru VVSVKaZ Blanka Čevonová na tel. č. 476 769 864

 • o službu lze také žádat osobně - vyzvednutím dotazníku v sídlech PPS (na adresách - Lom, ČSA 487 a Lom - Loučná, Novostavby 124, popř. na MěÚ Lom, kancelář č. 14)

 • po telefonické nebo osobní domluvě navštíví vedoucí PPS Lom klienta se kterým vyplní dotazník o sjednaných úkonech terénní pečovatelské služby

 • klient si dle nabídky zvolí konkrétní službu, o kterou má zájem a toto stvrdí svým podpisem (jedná se o podklad pro vystavení smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby), zároveň s tím je seznámen s výší úhrad za poskytování pečovatelské služby

 • klient je seznámen s vnitřním předpisem  , který je závazný jak pro klienta tak pro poskytovatele.

 

Místo a čas poskytování pečovatelské služby:

Pečovatelská služba se poskytuje v domácnostech občanů Města Lomu včetně domácností penzionů pro seniory, kde jsou sídla pečovatelské služby (Lom, Československé armády 487, Lom - Loučná, Novostavby 1 24) a penzionu pro seniory Lom - Loučná, Novostavby 1 23.

Pečovatelská služba se poskytuje:

 1. v pracovních dnech po celém území Města Lomu v době od 08,00 hod. do 15,00 hod. 

 2. od pondělí do neděle klientům umístěných v Penzionu pro seniory Lom, Československé armády 487 v době od 08,00 hod. do 15,00 hod. 

 3. v neodkladných případech, lze domluvit poskytování i individuálně s vedoucí odboru VVSVKaZ - telefon: 476 769 863 popř. na MěÚ Lom odboru VVSVKaZ - telefon: 476 769 864.  

 

O jaké služby nás můžete požádat?

V rámci pečovatelské služby se nabízí klientům na základě jejich požadavku -jejich svobodné volby (klient má možnost vybrat si z nabídky tu službu, o kterou potřebuje) - a uzavřené smlouvy o poskytování pečovatelské služby tyto činnosti :

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
  • pomoc při oblékání a svlékání
  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
  • pomoc při přesunu na lůžko. Služba se provádí pouze v domácnostech penzion ů pro seniory.
 2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • pomoc při úkonech osobní hygieny o pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  • pomoc při použití WC Služba se provádí pouze v domácnostech penzionů pro seniory.
 3. pomoc při zajištění stravy
  • dovoz nebo donáška jídla
  • pomoc při přípravě jídla a pití
  • podání jídla a pití Služba uvedená jako první se poskytuje po celém území města Lom a další dvě pouze v domácnostech penzionů pro seniory.
 4. pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • běžný úklid a údržba domácnosti
  • údržba domácích spotřebičů
  • pomoc při zajištění velkého úklidu domácností, např. sezónní úklid nebo úklid po malování
  • běžné nákupy a pochůzky
  • velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
  • praní, žehlení a drobné opravy ložního prádla
  • praní, žehlení a drobné opravy osobního prádla Služba se poskytuje po celém území města Lom.
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • doprovod k lékaři, na úřady, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět. Služba se poskytuje po celém území města Lom.

Bližší informace naleznete také v rozsahu poskytovaných pečovatelských služeb zde k nahlédnutí.

 

Principy pečovatelské služby:

Pracovníci v sociálních službách poskytují pečovatelskou službu s respektem ke zdravotnímu postižení klienta s tím, že zachovávají a chrání důstojnost, čest a dobré jméno klienta. Musí zachovat nestrannost k rodinným vztahům a zejména respektují klientovy nároky a přání.

 

Výroční zpráva pečovatelské služby za rok 2017 - zde ke stažení