Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Pečovatelská služba

 

Webové stránky týkající se pečovatelské služby jsou z důvodu jednotlivých dokumentů v rekonstrukci. Z tohoto důvodu byly dočasně odstraněny některé dokumenty. Tímto se všem současným uživatelů omlouváme.

Rádi vaše dotazy zodpovíme na tel.č. 476769863 nebo 476769864.

 

 

" Společnou péčí k zajištění klidného života v pohodlí svého domova "

 

" Pouze život, který žijeme pro ostatní, má smysl, a proto se snažíme podat pomocnou ruku těm, kdo ji potřebují. "

 

Standardy kvality sociálních služeb -

Dodatek č.1 -

(Webové stránky týkající se pečovatelské služby jsou z důvodu jednotlivých dokumentů v rekonstrukci. Z tohoto důvodu byly dočasně odstraněny některé dokumenty. Tímto se všem současným uživatelů omlouváme.

Rádi vaše dotazy zodpovíme na tel.č. 476769863 nebo 476769864.)

 

 

Informace klientům pečovatelské služby

 

Vážení občané,

dovolujeme si touto cestou předat Vám informace o pečovatelské službě Města Lom.

Naším cílem je zajistit pomoc člověku, který má sníženou soběstačnost vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu a potřebuje pomoc jiné osoby. Naší snahou je zajistit Vám kvalitní odbornou sociální službu, která je zaregistrována na Krajském úřadě Ústeckého kraje pod

rozhodnutím čj. 2004/SZ/2007

rozhodnutím čj. 1150/SZ/2010

rozhodnutím č.j. 3030/SZ/2010

Město Lom zajišťuje pečovatelskou službu pro obyvatele města prostřednictvím odboru vnitřních věcí, sociálních věcí, kultury a zdravotnictví Města Lomu.

 

Sídla pečovatelské služby:

 

Lom, Československé armády 487/16

odloučené pracoviště

Telefon: 476 744 357 (do 31.1.2015)

               704 070 842 (od 1.2.15)

 Lom - Loučná, Novostavby 124

Telefon: 476 744 103 (do 31.1.2015)

               704 070 836 (od 1.2.15)

 

Cílová skupina:

Pečovatelská služba je poskytována jako terénní služba dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se o:

 • seniory
 • občany, kterým byl přiznán invalidní důchod nebo částečně invalidní důchod
 • občany se zdravotním postižením
 • občany se sníženou mobilitou

 

Pečovatelská služba se neposkytuje občanům:

 • s neléčenou závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách nebo v akutní fázi intoxikace
 • s projevy neumožňujícími občanské soužití
 • se závažnou psychiatrickou diagnózou
 • psychicky narušeným, agresivním v akutním stádiu onemocnění
 • jejich zdravotní stav vyžaduje stálou lékařskou péči
 • v karanténě pro podezření z nákazy přenosnou chorobou
 • s infekčním onemocněním.

 

Snahou poskytovatele pečovatelské služby je zájem o zajištění klidného a spokojeného stáří. Dále pak podpora při setrvání občanů v jejich domovech v přirozeném prostředí, kde jim bude zachován v co nejvyšší míře dosavadní způsob života a budou zachovány vazby na své blízké a příbuzné.

Pečovatelskou službu poskytujeme jako terénní službu v domácnostech občanů Města Lomu a poskytuje se na základě žádosti občana v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Pokud má občan zájem o využití služeb pečovatelské služby, volí pro její realizaci tento postup :

 • o službu je možno požádat telefonicky (vedoucí odboru VVSVKaZ Jaroslava Brzáková, DiS., tel.č. 476 769 863 nebo úředník odboru VVSVKaZ Blanka Čevonová na tel. č. 476 769 864

 • o službu lze také žádat osobně - vyzvednutím dotazníku v sídlech PPS (na adresách - Lom, ČSA 487 a Lom - Loučná, Novostavby 124, popř. na MěÚ Lom, kancelář č. 14)

 • po telefonické nebo osobní domluvě navštíví vedoucí PPS Lom klienta se kterým vyplní dotazník o sjednaných úkonech terénní pečovatelské služby

 • klient si dle nabídky zvolí konkrétní službu, o kterou má zájem a toto stvrdí svým podpisem (jedná se o podklad pro vystavení smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby), zároveň s tím je seznámen s výší úhrad za poskytování pečovatelské služby

 • klient je seznámen s vnitřním předpisem  , který je závazný jak pro klienta tak pro poskytovatele.

 

Místo a čas poskytování pečovatelské služby:

Pečovatelská služba se poskytuje v domácnostech občanů Města Lomu včetně domácností penzionů pro seniory, kde jsou sídla pečovatelské služby (Lom, Československé armády 487, Lom - Loučná, Novostavby 1 24) a penzionu pro seniory Lom - Loučná, Novostavby 1 23.

Pečovatelská služba se poskytuje:

 1. v pracovních dnech po celém území Města Lomu v době od 08,00 hod. do 15,00 hod. 

 2. od pondělí do neděle klientům umístěných v Penzionu pro seniory Lom, Československé armády 487 v době od 08,00 hod. do 15,00 hod. 

 3. v neodkladných případech, lze domluvit poskytování i individuálně s vedoucí odboru VVSVKaZ - telefon: 476 769 863 popř. na MěÚ Lom odboru VVSVKaZ - telefon: 476 769 864.  

 

O jaké služby nás můžete požádat?

V rámci pečovatelské služby se nabízí klientům na základě jejich požadavku -jejich svobodné volby (klient má možnost vybrat si z nabídky tu službu, o kterou potřebuje) - a uzavřené smlouvy o poskytování pečovatelské služby tyto činnosti :

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
  • pomoc při oblékání a svlékání
  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
  • pomoc při přesunu na lůžko. Služba se provádí pouze v domácnostech penzion ů pro seniory.
 2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • pomoc při úkonech osobní hygieny o pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  • pomoc při použití WC Služba se provádí pouze v domácnostech penzionů pro seniory.
 3. pomoc při zajištění stravy
  • dovoz nebo donáška jídla
  • pomoc při přípravě jídla a pití
  • podání jídla a pití Služba uvedená jako první se poskytuje po celém území města Lom a další dvě pouze v domácnostech penzionů pro seniory.
 4. pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • běžný úklid a údržba domácnosti
  • údržba domácích spotřebičů
  • pomoc při zajištění velkého úklidu domácností, např. sezónní úklid nebo úklid po malování
  • běžné nákupy a pochůzky
  • velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
  • praní, žehlení a drobné opravy ložního prádla
  • praní, žehlení a drobné opravy osobního prádla Služba se poskytuje po celém území města Lom.
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • doprovod k lékaři, na úřady, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět. Služba se poskytuje po celém území města Lom.

Bližší informace naleznete také v rozsahu poskytovaných pečovatelských služeb zde k nahlédnutí.

 

Principy pečovatelské služby:

Pracovníci v sociálních službách poskytují pečovatelskou službu s respektem ke zdravotnímu postižení klienta s tím, že zachovávají a chrání důstojnost, čest a dobré jméno klienta. Musí zachovat nestrannost k rodinným vztahům a zejména respektují klientovy nároky a přání.

 

Výroční zpráva pečovatelské služby za rok 2017 - zde ke stažení